گندم آبی پیشگام

/, Wheat/گندم آبی پیشگام

گندم آبی پیشگام

با توجه به محدودیت منابع آب در کشور، ارقام گندم آبی در مناطق سرد با کم آبیاری آخر فصل مواجه می شوند. در این مناطق اغلب کشاورزان بدلیل نداشتن آب کافی در بهار آبیاری های آخر فصل را در گندم قطع و به زراعت های تابستانه اختصاص می دهند و نمی توانند در زراعت گندم به دفعات کافی آبیاری را اجرا کنند و نتیجه مطلوب از کشت ارقام پر توقع به آبیاری بدست نمی آورند. بنابر این ایجاد ارقامی که بتوانند در هر دو شرایط آبیاری معمولی و یا آبیاری محدود آخر فصل محصول بیشتر و مطمئن تری تولید کنند اهمیت بسیار زیادی پیدا می کنند.

Description

رقم پیشگام با دورگ گیری در سال۱۳۷۴ در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با هدف انتقال مقاومت به بیماری زنگها و نیز تحمل نسبی به  کم آبیاری آخر فصل از دورگ گیری رقم چینی۹۰-Zhong 87 با رقم برکت ایجاد شد. مراحل انتخاب درایستگاههای کرج، اردبیل، همدان، زنجان، میاندواب، مشهد و تبریز انجام شد.متوسط عملکرد آن درشرایط آبیاری معمولی ۸/۷۳۸ تن در هکتار و در شرایط آبیاری محدود با قطع آبیاری در مرحله شکم خوشه ای ۵/۱۴۶ تن در هکتار عملکرد دانه می باشد. رکورد تولید این رقم در شرایط آبیاری معمولی در ایستگاه کرج و مزرعه زارعین پیشرو در همدان به ترتیب ۱۰٫۶۵۰ و ۹/۲۳۰ تن دانه و در قزوین و فریمان در مزرعه کشاورز در شرایط قطع آبیاری ( حدود ۷ تا ۱۰ روز بعد از مرحله گرده افشانی) حدود ۸/۲۰۰  تن دانه در هکتار بوده است.

رقم پیشگام نسبت به بیماری زنگ زرد مقاومت دارد و میزان تحمل به انجماد آن بیشتر از اکثر ارقام متداول اقلیم سرد است. این رقم به دلیل مقاومت به خوابیدگی درشرایط سیستم آبیاری بارانی نسبت به دیگر ارقام رایج ارجحیت دارد. رقم پیشگام جهت کشت در اقلیم سرداستان های همدان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مناطق سرد استان های خراسان،زنجان، قزوین و مرکزی در شرایط آبیاری معمول و یا با محدودیت آبیاری اواخر فصل توصیه می شود.

 

مشخصات زراعی رقم جدید گندم پیشگام

صفات

سنبله سفید ریشک دار
تیپ رشد بینابین
ارتفاع بوته (سانتی متر) ۹۳-۹۶
واکنش نسبت به زنگ زرد مقاوم
واکنش به تنش سرما متحمل
ریزش دانه نیمه مقاوم
واکنش به خوابیدگی مقاوم
درصد پروتئین (میانگین) ۲/۱۱
رنگ دانه زرد
وزن هزار دانه (گرم) در شرایط آبیاری معمول ۴۶

جدول توجیه اقتصادی رقم پیشگام در مناطق اقلیم سردکشور

مناطق مورد توصیه حداقل سطح پیش بینی شده در ۴ سال آینده میانگین عملکرد ارقام شاهد (تن در هکتار) میانگین عملکرد لاین جدید (تن در هکتار) افزایش تولید

(تن)

آبی تنش آبی تنش
اقلیم سرد ۲۵۰۰۰۰ هکتار ۶/۱۹۹ ۴/۲۰۸ ۷/۵۲۵ ۵/۱۴۶ ۳۳۱۰۰۰

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گندم آبی پیشگام”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.