درباره ما

/درباره ما
درباره ما2018-03-31T13:09:49+04:30

مقدمه

بذر بعنوان اندام اصلی تکثیر و بقای گیاهان زراعی و مهمترین نهاده تولید محصولات زراعی، نتیجه پژوهش های به نژادی و به زراعی و عامل دستیابی به پتانسیل واقعی عملکرد کمی و کیفی یک ژنوتیپ محسوب می شود.

بذر کلمه است که بنیان هر چیزی را در ذهن متبادر میسازد ، وشاید بهترین تعریف از بذر مترادف با ” امنیت غذایی انسان ” باشد .

تولید بذر مبتنی بر اصول علمی واستفاده ازتکنولوژی نوین میتواند مارا در زمان کوتاهتری به اهداف بلند مدت رهنمون سازد .

ایران ، کشورما ، با طول وعرض جغرافیایی وسیع میتواند بهترین ” خاستگاه ” تولید بذر باشد .

نگاه به بذر نباید در دایره کوچک یک شهر یا کشور دیده شود ، ما در دهکده جهانی ، باید براساس نیازهای هر اقلیم این دهکده برای انسانها امنیت غذایی را فراهم آوریم ، واین امرمهم ، وظیفه خطیر واحدهای تولید کننده بذر میباشد .

بی شک نتیجه کوشش ما تولید کنندگان بذر ، ارتقا سطح کیفی وکمی کشاورزان در همه ابعاد زندگی خواهد بود .

چه زیباست در انتهای راه، هنگامی که به آن نگاهی میاندازیم ، مسیری سبز از خود به یادگار گذاشته باشیم .

درباره ما

ایستگاه بذر پاسارگاد

بذر بعنوان اندام اصلی تکثیر و بقای گیاهان زراعی و مهمترین نهاده تولید محصولات زراعی…

توسعه

راهکارهای توسعه

ایستگاه بذر پاسارگاددر سال ۱۳۸۳ با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی با موضوع …

شعبات

شعبات ایستگاه بذر پاسارگاد

ایستگاه بذر پاسارگاد در شهرهای مختلف

چارت سازمانی

چارت سازمانی شرکت

چارت سازمانی شرکت در مدت زمان ایجاد تا به امروز

ایستگاه بذر پاسارگاددر سال ۱۳۸۳ با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی با موضوع :

تحقیق ، تکثیر ، تولید ، فرآوری بذر

شروع به ساخت مجتمع خود در زمینی به مساحت۷٫۵ هکتار در استان همدان نمود .

سوابق کاری:

تجربه این ایستگاه درزمینه بذر از سال ۱۳۷۱ با صادرات حبوبات و رعایت استانداردهای خلوص آن آغاز میگردد .

جمع آوری دانش فنی و آشنایی با آخرین تکنولوژی روز دنیا در زمینه بذر طی ۱۳ سال منجر به ایجاد یکی از بهترین واحدهای تولیدبذر کشور گردید .

اهداف :

بذر کلمه است که بنیان هر چیزی را در ذهن متبادر میسازد، و شاید بهترین تعریف از بذر مترادف با ” امنیت غذایی انسان ” باشد .ایران ، کشور ما، با طول وعرض جغرافیایی وسیع میتواند بهترین ” خاستگاه ” تولید بذر باشد .

نگاه به بذر نباید در دایره کوچک یک شهر یا کشور دیده شود، ما در دهکده جهانی، باید براساس نیازهای هر اقلیم این دهکده برایانسانها امنیت غذایی را فراهم آوریم، واین امر مهم، وظیفه خطیر واحدهای تولید کننده بذر میباشد .

ایستگاه بذر پاسارگاد با ترسیم ” نقشه راه ” سعی در ایجاد یکی از واحدهای تخصصی تولید بذر، با نگاهی بین المللیرا دارد.

آدرس فروشگاه مرکزی : خیابان مصطفی خمینی پایین تر از سید اسماعیل یکم سرای گلشن شکن عطاری معینی پلاک ۳۷

آدرس دفتر مرکزی : تهران میدان ولی عصر

تلفن : ۵۵۵۷۴۶۳۰ -۰۲۱

        ۵۵۵۷۴۸۷۶ -۰۲۱

نمابر : ۵۵۵۷۴۵۲۵ – ۰۲۱

آدرس کارخانه : همدان – کیلومتر ۱۴ اتوبان همدان به تهران – جنب شرکت نفت – ایستگاه بذر پاسارگاد 

تلفن : ۹-۳۴۳۸۵۲۸۸ – ۰۸۱

نمابر : ۳۴۳۸۵۲۹۰ – ۰۸۱ 

سازمان